Nyheter

Nyheter

I de kommende ukene skal det sprenges, pigges og lastes ut store mengder fjell. Vi setter pris på forståelse for spesielt støyende arbeider i denne perioden. Arbeidet vil i hovedssak foregå i området en ser på bilde nedenfor, under bygg A og B.

Det vil være en normal oppfatning at det rister i huset når det pågår sprengning i nærområdet. Det kan føles dramatisk, men faren for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.