Byggeplassinfo

Fremdrift av prosjektet

Tentativ fremdriftsplan for prosjektet

Riggplan

Riggplan for prosjektet. Riggplan- og området oppdateres kontinuerlig med hensyn til fremdrift og HMS.