20.09 - Nattarbeid i Nordstrandsveien

20.09.2022

Tidspunkt: 23:00 til 05:00. Noe støyende arbeider

I forbindelse med VA-arbeidene må det gjennomføres et vannavslag fra 23:00 til 05:00 i Nordstrandsveien. 

Arbeidet gjøres på natt for å ikke begrense berørte abbonenters daglige drift. Arbeidet er varslet, og gjøres i henhold til VAVs retningslinjer

Bydelsoverlegen er informert. 

Det vil være tidvis støyende arbeider ved bortpigging av eksisterende kum samt kapping av vannledning, men det gjøres tiltak for å holde støynivået nede.