Uke 42 + 43 - Sprenging og borring av energibrønner

13.10.2022

I de kommende ukene skal det sprenges, pigges og lastes ut store mengder fjell. Vi setter pris på forståelse for spesielt støyende arbeider i denne perioden. Arbeidet vil i hovedssak foregå i området en ser på bilde nedenfor, under bygg A og B.

Vi har også startet med energibrønnene som skal forsyne prosjektet med energi. Hver brønn skal borres opptil 310m ned i bakken, og kobles i system til varmesentralen i prosjektet.