Gjesteinnlegg bergsprenger

15.09.2022

Hvordan oppleves sprenging

Det vil være en normal oppfatning at det rister i huset når det pågår sprengning i nærområdet. Det kan føles dramatisk, men faren for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.

Når det sprenges i fjell vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake svingninger (vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann.

Mennesker og dyr er følsomme ovenfor vibrasjoner, og kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lengre avstander.

Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er mye høyere enn vi føler som ubehagelig.

For å forhindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store vibrasjoner som tillates på arbeidsstedet. Vibrasjonene overvåkes fortløpende med vibrasjonsmålere rundt hele byggeplassen.

Hva bør du passe på

Når det pågår sprengningsarbeider i ditt nærområde, bør du påse at løse gjenstander ikke står "på vippen" - i skalp eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting faller ned. Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner.

Varsel ved sprengning

Sprengning varsles med sirene (korte støt før salven går av og ett langt støt etterpå). Nærmeste naboer varsles i forkant om tidspunkt for avfyringen, hvis dette anses som nødvendig.

Når det varsles om sprenging: Gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Vis denne informasjonen til andre som bor eller arbeider (har tilhold) i huset/lokalet.


Mvh. Bergsprengningsleder