Uke 38 - 41 oppstart sprenging og videre VA-arbeid

15.09.2022

Borring og sprenging av fjell  

Sprenging av fjell ved bygg D blir gjennomført uke 38-41. Det vil bli sterkt støyende arbeider ifm. sømborringen av fjellskjæringen. Boringene gjennomføres i første omgang uke 38. 

Rystelser og støy følges kontinuerlig med målere i omliggende område, og vi har gode rutiner for sikker gjennomføring av arbeidene. 

Arbeidet vil fortsette videre nordover etter dette. 

Energibrønner

Vi monterer energibrønner som skal gi prosjektet ren energi i ukene 40-42. 

VA-arbeider

Arbeidet i nordstrandsveien går etter planen, og fortsetter innover tomten uke 40. 


Område hvor fjell skal fjernes uke 38-40
Område hvor fjell skal fjernes uke 38-40