Uke 13 - Påskestemning

28.03.2023

De siste månedene har det skjedd mye på Poppelhagen! 

Gravearbeider
Gravearbeidene begynner å nå slutten. Fjellet på Sæter er hardt, og det tok en god stund å sprenge ut tomten. I februar var mesteparten av massene lastet ut, og graverne kunne starte arbeidene med to fordrøyningsanlegg på hver sin side av byggeplassen. Fordrøyningsanleggene skal ta imot vann fra store deler av Sæter i lang tid framover. Arbeidene med fordrøyningen var krevende. Både fordi vi ble tvunget til å grave ut et stort område midt i ferdselsveien til våre naboer på Kulturarenaen og på Seniorsenteret. Og fordi gravingen blokkerte kjøreportene, noe som skapte logistikkutfordringer på og rundt byggeplassen. Vi er lettet for at denne perioden er over, og vi er glade for forståelsen underveis.  

Betongarbeider
Betongarbeidene er i full gang og vi kan se byggene reise seg. Før påske ferdigstilles følgende deler av råbygget - Hele kjelleren under bygg A-B-C,  3. etasje i bygg A og 1. etasje i bygg B. I tillegg støpes dekke over kjeller til utomhusområdet i midten av tomten. En liten stund etter påske, flyttes hele riggområdet til utomhusdekket - slik at råbyggarbeidene kan starte på bygg D. 

I påskeuken vil det være svært redusert aktivitet på mandag, tirsdag og onsdag. 

God påske!