Spuntarbeider uke 34-38

27.08.2022

Sterk støyende arbeider uke 34-36

Varierende støyende arbeider uke 36-38

Vi informerer om at i perioden uke 34 - 38 vil gjennomføres spuntarbeider langs Ekebergveien, og ned stikkvei mot Kulturarenaen.  Frem til midten av uke 36 vil spunten rammes, og den resterende perioden monteres det puter, og borres for stagforankring. 

Det er spesielt arbeidet med ramming av spunten som er kontinuerlig, sterkt støyende. Borring av stag vil også være en støyende aktivitet, men skjer ikke like hyppig som ramming.

Støyende arbeider vil i perioden foregå mellom 08-17, med 1 time sammenhengende pause midt på dagen. Pausen holdes fortrinnsvis i tidsrommet 11-14 mandag til fredag. 

Det er satt ut støymålere etter anbefaling fra respektive konsulenter for å overvåke støy, rystelser og ev. setninger som følge av arbeidene. 


Med vennlig hilsen

Vedal Entreprenør AS