Oppstart byggeprosjekt

05.08.2022

I midten av august starter grunnarbeidene på Poppelhagen.

Arbeid som gjennomføres i de kommende ukene: 

  • Omlegging av VA-trase fra Ekebergveien og nedover Poppelstien.
  • Spuntarbeider langs østfasaden ved bygg C
  • Sømborring internt på tomten
  • Avdekning av fjell

Spesielt ved grunnarbeidene vil det være noe støyende arbeider. Vi har satt ut støymålere i samtlige himmelretninger for å overvåke lydnivået.

Det kan også forekomme noe rystelser i forbindelse med spuntingen. Det er satt ut setningsmålere og rystelselsmålerer som overvåker dette. Det er også gjennomført nabobesiktigelser på de tomtene som ligger nærmest byggeplassen.