Uke 36-39 Arbeid med ny VA-trase i Nordstrandsveien

05.09.2022

I ukene fremover vil det bli lysregulering/ manuell dirigering i Nordstrandsveien sør for Sæterkrysset. 

Det skal opprettes en ny VA-trase for prosjektet, og påkoblingspunkt er i Nordstrandsveien. 

Arbeidet er planlagt for å best mulig ta hensyn til både harde og myke trafikanter.