Vedal Entreprenør er engasjert av Neptune Properties å bygge 125 leiligheter på Nordstrand. Poppelhagen er et attraktivt knutepunkt og boområde, med kort vei til kollektivtransport og handel. Se mer informasjon om prosjektet på Poppelhagen

Denne siden er tiltenkt som informasjonside gjennom byggetiden til interessenter og naboer. 

Siste nyhetsinnlegg

I de kommende ukene skal det sprenges, pigges og lastes ut store mengder fjell. Vi setter pris på forståelse for spesielt støyende arbeider i denne perioden. Arbeidet vil i hovedssak foregå i området en ser på bilde nedenfor, under bygg A og B.