Vedal Entreprenør er engasjert av Neptune Properties å bygge 125 leiligheter på Nordstrand. Poppelhagen er et attraktivt knutepunkt og boområde, med kort vei til kollektivtransport og handel. Se mer informasjon om prosjektet på Poppelhagen

Denne siden er tiltenkt som informasjonside gjennom byggetiden til interessenter og naboer. 

Siste nyhetsinnlegg

Sommeren er i gang, og det har skjedd mye i Poppelhagen siden forrige oppdatering. I den siste tiden har det vært en betydelig aktivitet på arbeidsplassen, med mange forskjellige leveranser som har krevd grundig logistikkplanlegging.