Vedal Entreprenør er engasjert av Neptune Properties å bygge 105 leiligheter på Nordstrand. Poppelhagen er et attraktivt knutepunkt og boområde, med kort vei til kollektivtransport og handel. Se mer informasjon om prosjektet på Poppelhagen

Denne siden er tiltenkt som informasjonside gjennom byggetiden til interessenter og naboer. 

Siste nyhetsinnlegg

Det vil være en normal oppfatning at det rister i huset når det pågår sprengning i nærområdet. Det kan føles dramatisk, men faren for at det skal oppstå skade eller farlige situasjoner er minimale.